Gemeente Coevorden: Buiten-Spel

In de zomer van 2017, na drie jaar ervaring met het Verbindend Besturen, gaf het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden twee antropologen de opdracht om te onderzoeken wat de deze manier van besturen heeft gebracht. Arnout Ponsioen en Ton Baetens voerden vele gesprekken en beschreven hun bevindingen beeldend in een boek: Buiten-Spel. Het zijn de ervaringen van de onderzoekers, het is hun tekst. https://www.coevorden.nl/bestuur/buiten-spel

Aan mij de taak om deel I en deel III in te korten op zo’n manier dat de boodschap overeind bleef. Een mooie, interessante opdracht.